Gấu xám Bắc Mỹ – lực cắn: 1200psi

Back to top button